De disclaimer van AppMKB.

Hoewel de uiterste zorg is nagestreefd ten aanzien van de inhoud van deze website, kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten en onvolledigheden. AppMKB aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. AppMKB is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Mocht u naar aanleiding van deze website contact met AppMKB op willen nemen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.